Slide 1

ردیف

نام پلاسمید

شماره کاتالوگ

لینک دسترسی

1

pCas9

(Plasmid #42876)

2

pYPQ202

(Plasmid #86198)

3

pYPQ203 (pMDC32-Ubi1)

(Plasmid #86207)

4

pYPQ230 (LbCpf1)

(Plasmid #86210)

5

pK7WGF2::hCas9

(Plasmid #46965)

6

pX333

(Plasmid #64073)

8

pXR001: EF1a-CasRx-2A-EGFP

(Plasmid #109049)

9

pC0046-EF1a-PspCas13b-NES-HIV

(Plasmid #103862)

10

pC013 - Twinstrep-SUMO-huLwCas13a

(Plasmid #90097)

11

pC0040-LwaCas13a crRNA backbone

(Plasmid #103851)

13

pC0056 - LwCas13a-msfGFP-NES

(Plasmid #105815)

14

pSpCas9(BB)-2A-GFP (PX458)

(Plasmid #48138)

15

pSpCas9n(BB)-2A-GFP (PX461)

(Plasmid #48140)

16

pX330-U6-Chimeric_BB-CBh-hSpCas9

(Plasmid #42230)

17

pMKO.1 puro

(Plasmid #8452)

18

pAKTaq

(Plasmid #25712)

19

pCMV-Bx

(Plasmid #51552)

20

pCS-kI

(Plasmid #51553)

21

pX330-U6-Chimeric_BB-CBh-hSpCas9-hGem(1/110)

(Plasmid #71707)

22

pBLO1811_Cas9_noNLS_human

(Plasmid #74490)

23

pC0043-PspCas13b crRNA backbone

(Plasmid #103854)

24

pXR003: CasRx gRNA cloning backbone

(Plasmid #109053)

26

pJL-TRBO-G

(Plasmid #80083)

28

pFastBac His6 TEV cloning vector with BioBrick polycistronic restriction sites (11B)

(Plasmid #48295)